Bod č.16.:

RMO1/8 - Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 Nadaci 700 let města Plzně na akci Historický víkend 2016

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:202 rok:2016

44. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX