Bod č.17.:

RMO1/9 - Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 spolku Pěstuj prostor, z.s. na realizaci vybraných podnětů z Otevřené výzvy Pěstuj prostor

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:203 rok:2016

44. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX