Bod č.18.:

RMO1/10 - Termín zahájení zadávacího řízení akce "Stavební úpravy pavilonů C a D v areálu 60. MŠ, Manětínská 37"

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO č. 186/2016)
Příloha č.2 (Žádost MO o předfinancování)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:204 rok:2016

44. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX