Bod č.19.:

RMO1/11 - Modernizace kuchyně v 78. MŠ Plzeň, Sokolovská 30

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Fotodokumentace)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:205 rok:2016

44. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX