Bod č.20.:

RMO1/12 - Realizace dvou nových kamerových bodů na území MO Plzeň 1, a to v parku U Bazénu a na křižovatce ulic Na Roudné x Plánská

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Umístění kamerového bodu v parku U Bazénu)
Příloha č.2 (Umístění kamerového bodu Na Roudné)
Příloha č.3 (Rozpočtové opatření č. 5)
Příloha č.4 (Rozpis závazného ukazatele)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:206 rok:2016

44. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX