Bod č.59.:

PROP/6 - Zrušení usnesení ZMP č. 257 ze dne 14. 5. 2015 ve věci prodeje pozemku p. č. 8135/46 k. ú. Plzeň.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Dopis žadatele)
Příloha č.2 (Fotodokumentace)
Příloha č.3 (Mapy - územní plán)
Příloha č.4 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.5 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.6 (Mapy - majetek města)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 251/2015) (*)
Příloha č.8 (Usnesení ZMP č. 257/2015) (*)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 309/2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:183 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX