Bod č.22.:

RMO1/14 - Sloučení 29. MŠ Plzeň, Lidická 3, p.o. a 46. MŠ Plzeň, Fibichova 4, p.o.

(předkladatel:PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Usnesení RMO 1 č. 34 ze dne 16.2.2016)
Příloha č.2 (Postup sloučení MŠ)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:208 rok:2016

44. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX