Bod č.23.:

RMO1/15 - Nakládání s objektem V Lomech 13, Plzeň (Bacardi, lokalita Košutecké jezírko)

(předkladatel:PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Výzva stavebního úřadu)
Příloha č.2 (Usnesení RMO 1 č. 69 ze dne 8.3.2016)
Příloha č.3 (Usnesení ZMO 1 č. 224 ze dne 18.9.2012)
Příloha č.4 (Usnesení ZMO 1 č. 332 ze dne 3.9.2013)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č. 233 ze dne 24. 4. 2014)
Příloha č.6 (Usnesení ZMP č. 180 ze dne 9. 4. 2015)
Příloha č.7 (Foto )
Příloha č.8 (Mapa)
Příloha č.8 (Mapa)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:209 rok:2016

44. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX