Bod č.24.:

RMO1/16 - Rekreační středisko v Javorné na Šumavě - vyjmutí z trvalé správy MO Plzeň 1, prodej

(předkladatel:PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Usnesení RMO 1 č. 70 ze dne 8.3.2016)
Příloha č.2 (Žádost o prodej objektu)
Příloha č.3 (Foto)
Příloha č.3 (Foto)
Příloha č.4 (Mapa)
Příloha č.4 (Mapa)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:210 rok:2016

44. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX