Bod č.27.:

ST1/5 - Informativní zprávy

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (informativní zpráva - Radovánek)
Příloha č.2 (informativní zpráva - činnost JSDH)
Příloha č.3 (informativní zpráva - prázdninový provoz MŠ)
Příloha č.4 (informativní zpráva - prodloužení provozní doby MŠ)
Příloha č.5 (informativní zpráva - k novele školského zákona )
Příloha č.6 (informativní zpráva - monitoring návštěvnosti Sport park 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:212 rok:2016

44. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX