Bod č.2.:

PRIM/1 - Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 3. 3. 2016 – 13. 4. 2016 (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1
Příloha č.2 (*)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:125 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX