Bod č.13.:

TAJ/1 - Informativní zprávy předložené na 10. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (zápis a usnesení - Osadní výbor Valcha ZMO3)
Příloha č.2 (zápis a usnesení - Osadní výbor Valcha ZMO3)
Příloha č.3 (zápis a usn. Osadní výbor Radobyčice)
Příloha č.4 (zápis a usn. Osadní výbor Radobyčice)
Příloha č.5 (zápis a usn. Osadní výbor Radobyčice)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:21 rok:2016

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 18.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX