Bod č.7.:

EK/5 - Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2016

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu MO 3 )
Důvodová zpráva (Poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu MO 3 )
Příloha č.1 (Žádost evid. č. 2)
Příloha č.2 (Žádost evid. č. 3)
Příloha č.3 (Usnesení RMO 3 č. 102 ze 4. 4. 2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:15 rok:2016

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 18.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX