Bod č.8.:

EK/6 - Neposkytnutí finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2016

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Neposkytnutí finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2016)
Důvodová zpráva (Neposkytnutí finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2016)
Příloha č.1 (Žádost evid. č. P1)
Příloha č.2 (Žádost evid. č. P2)
Příloha č.3 (Žádost evid. č. P3)
Příloha č.4 (Žádost evid. č. P4)
Příloha č.5 (Usnesení RMO 3 č. 103 ze 4. 4. 2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:16 rok:2016

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 18.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX