Bod č.107a.:

TN+NámN/1 - Zajištění další údržby „Památníku americké armádě – Díky, Ameriko!“

(předkladatel:nám. Šindelář a nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (1. Závěry a doporučení odborné skupiny (dílčí zprávy o měření, posouzení a vyhodnocení jsou pro svou obsáhlost uloženy k nahlédnutí u předkladatele a na organizačním oddělení MMP))
Příloha č.2 (2. Podrobné vymezení kompetencí mezi městskými obvody a městem při nakládání s majetkem )
Příloha č.3 (3. Architektonický nákres provizorního zakrytí pomníku.)
Příloha č.4 (4. Usnesení dle textu informativní zprávy)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX