Bod č.51a.:

RadS+NámK/1 - Financování akce "Nástavba části východního traktu objektu – U Jam 23, Plzeň - Bolevec"

(předkladatel:rad. Šlouf a nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 – Usnesení ZMP č. 645 ze dne 10. 12. 2015)
Příloha č.2 (č. 2 – Aktuální jmenovitý seznam stavebních investic rozpočtu BYT – správa domů)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:175 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX