Bod č.3.:

ÚKEP/1 - Schválení Podmínek „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na projekt „Řízení strategie ITI Plzeň – nositel“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Podmínky realizace projektu „Řízení strategie ITI Plzeň – nositel“)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:226 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX