Bod č.25.:

TAJ/3 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 04-05/2016

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zápis 18. 4. 2016)
Informativní zpráva č.2 (Zápis 23. 5. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:50 rok:2016

11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX