Bod č.26.:

TAJ/4 - Závěrečná zpráva z kontroly vybrané investiční akce KD Šeříková, realizované v roce 2015

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Závěrečná zpráva z kontroly )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:51 rok:2016

11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX