Bod č.27.:

TAJ/5 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 22. 3. 2016 do 23. 5. 2016

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:52 rok:2016

11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX