Bod č.10.:

EAP/1 - Statut Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Statut FRR MO P2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:34 rok:2016

11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX