Bod č.7.:

EAP/2 - Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2016

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (tabulková část)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:31 rok:2016

11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX