Bod č.11.:

TAJ/1 - Informativní zpráva předložená na 11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (zápis č. 13 z jednání Osadního výboru Plzeň-Valcha)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:31 rok:2016

11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 16.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX