Bod č.2.:

ST/1 - Zánik mandátu a vznik nového mandátu člena Zastupitelstva MO Plzeň 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Příloha č.1 (rezignace)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:22 rok:2016

11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 16.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX