Bod č.24.:

OŠMT/1 - Změny zřizovacích listin mateřských škol v působnosti MO Plzeň 4 z důvodu zřízení služby péče o dítě v dětské skupině

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - usnesení Rady MO Plzeň 4 č. 52/16)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - úplné znění zřizovací listiny 6. MŠ)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - úplné znění zřizovací listiny 50. MŠ)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - úplné znění zřizovací listiny 54. MŠ)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - úplné znění zřizovací listiny 57. MŠ)
Příloha č.6 (Příloha č. 6 - úplné znění zřizovací listiny 64. MŠ)
Příloha č.7 (Příloha č. 7 - usnesení RMP č. 376 ze dne 21. 4. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:246 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX