Bod č.4.:

ÚKEP/2 - Účetní odpis investic vynaložených na pořízení studií a projektové dokumentace

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Nedokončené investice ÚKEP MP, p.o. – účetní odpis investic)
Příloha č.2 (Usnesení FV ZMP č. 4/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:227 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX