Bod č.7.:

EK/2 - Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 2 Podpora sportu z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2016

(předkladatel: Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 2 Podpora sportu z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2016 ) (*)
Důvodová zpráva (Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 2 Podpora sportu z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2016 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:27 rok:2016

11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 16.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX