Bod č.8.:

EK/3 - Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 3 Sociální oblast - "Podaná ruka/nabídnutá ruka" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2016

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 3 Sociální oblast "Podaná ruka/nabídnutá ruka" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2016 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:28 rok:2016

11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 16.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX