Bod č.10.:

EK/5 - Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 5 Podpora bezpečnosti a prevence kriminality z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2016

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 5 Program podpory bezpečnosti a prevence kriminality z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2016)
Důvodová zpráva (Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 5 Program podpory bezpečnosti a prevence kriminality z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:30 rok:2016

11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 16.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX