Bod č.94.:

OSI/1 - Věcné plnění nájemného v oblasti vodního hospodářství v roce 2015 a 2016

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled dokončených a finančně vypořádaných akcí k 30. 6. 2015)
Příloha č.2 (Přehled dokončených a finančně vypořádaných akcí k 30. 9. 2015)
Příloha č.3 (Přehled dokončených a finančně vypořádaných akcí k 31. 12. 2015)
Příloha č.4 (Plán akcí na rok 2016)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 1088 ze dne 25. 9. 2014)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 995 ze dne 24. 9. 2015)
Příloha č.7 (Usnesení ZMP č. 650 ze dne 10. 12. 2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX