Bod č.87.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 1913/2 a p. č. 1913/5 v k.ú. Černice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (rozhodnutí starosty a Rady MO 8 č. 6/15)
Příloha č.3 (usnesení ZMO Plzeň 8-Černice č. 4/15)
Příloha č.4 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.5 (geometrický plán)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (modrá mapa se zákresem předmětu vydržení)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP pro nakládání s majetkem ze dne 18.8.2015)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 487 ze dne 5.5.2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:307 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX