Bod č.88.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 3032/9 v k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 1)
Příloha č.4 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.5 (geometrický plán)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (modrá mapa se zákresem předmětu vydržení)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP pro nakládání s majetkem ze dne 1.3.2016)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 488 ze dne 5.5.2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:308 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX