Bod č.56.:

MAJ/8 - Dar pozemků pod původní silnicí I/27 v k.ú. Litice u Plzně a v k.ú. Valcha, z vlastnictví ŘSD ČR do vlastnictví města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis ŘSD ČR ze dne 24. 3. 2016)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 431/2013. )
Příloha č.4 (mapy)
Příloha č.5 (usnesení RMP 485/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:276 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX