Bod č.50.:

MAJ/2 - Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku parc. č. 14211 v k. ú. Plzeň pro IA - VPS V32 „Havarijní zdroj pro město Plzeň” a „Vodárenský soubor Litice – 2. etapa“.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (žádost OSI MMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 325/2004) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (situace stavby) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (mapy KN) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (KNM) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (RMP) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:270 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX