Bod č.86.:

MAJ/16 - Uzavření SOSB kupních mezi městem Plzní a společností BC Real, a.s. – „Bytový dům Světovar“ v k. ú. Plzeň.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Podmínky a ustanovení SOSB na převod TDI)
Příloha č.2 (Podmínky a ustanovení SOSB na převod pozemků.)
Příloha č.3 (žádosti investora)
Příloha č.4 (stanovisko ORP MMP + situace)
Příloha č.5 (usnesení KNM RMO Plzeň 2 č. 8/16 z 13. 1. 2016)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP 12. 4. 2016)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 481 ze dne 5. 5. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:306 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX