Bod č.39.:

KŽP/2 - Žádost 91. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „IX. etapa – Zelená oáza klidu a setkávání“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:261 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX