Bod č.42.:

KŽP/5 - Žádost MO Plzeň 2 - Slovany o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Rekonstrukce záhonů na náměstí Generála Píky“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:264 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX