Bod č.43.:

KŽP/6 - Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň – Nová Hospoda, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Obnova zeleně – výsadba stromů, obnova herních prvků dětského hřiště“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:265 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX