Bod č.46.:

KŽP/9 - Žádost spolku, ENVIC, občanské sdružení, z.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Hospodaření se srážkovými vodami na území města Plzně - motivační kampaň 2016“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:268 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX