Bod č.47.:

KŽP/10 - Žádost Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS, z.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Environmentální centrum Lüftnerka – partner plzeňských škol pro environmentální výchovu“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:269 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX