Bod č.101.:

OŽP/1 - Činnosti Nadačního fondu Zelený poklad v roce 2015.

(předkladatel:Bc. Svobodová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX