Bod č.52.:

MAJ/4 - Výkup částí pozemků p. č. 555, 556, 558, 559, 560, 561/1, 562, 568, 569, 570, 571, 604, 605, 572, 573, 574, 575, 594, 595 a 601/1 k. ú. Koterov od fyzických osob

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost MO Plzeň 2 - Slovany)
Příloha č.2 (Zábor částí pozemků)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.4 (Usnesení RMO Plzeň 2 - Slovany)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.7 (Geometrický plán)
Příloha č.8 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.9 (Usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:272 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX