Bod č.51.:

MAJ/3 - Výkup podílu 1/6 k celku na pozemcích parc. č. 2147, parc. č. 2148 a parc. č. 3851/116, vše k. ú. Bolevec, z vlastnictví fyzické osoby do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 364 a č. 547/2014)
Příloha č.2 (důvodová zpráva z roku 2014)
Příloha č.3 (sdělení insolvenčního správce)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 44/2016 a důvodová zpráva)
Příloha č.5 (záborový elaborát)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 482/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:271 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX