Bod č.63.:

PROP/1 - Prodej volné bytové jednotky č. 934/5 (byt č. 40) nacházející se v domě v Plzni, Havlíčkova č. or. 22.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádosti)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 924 ze dne 14. 8. 2014 a ZMP č. 565 ze dne 4. 9. 2014)
Příloha č.3 (Fotodokumentace vč. plánku)
Příloha č.4 (Orientační mapa)
Příloha č.5 (Doporučení KNM RMP ze dne 12. 4. 2016) (*)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 468 ze dne 5.5.2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:283 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX