Bod č.53.:

MAJ/5 - BÚP p.č. 14436/21 a p.č.14436/23,oba k.ú. Plzeň a dále budoucí DS na p.č. 14436/31,k.ú. Plzeň, pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská–Na Roudné–Chrástecká,2. etapa“, z vl.PK do majetku města.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 44/2016 )
Příloha č.2 (důvodová zpráva z ledna 2016)
Příloha č.3 (žádost MAJ MMP)
Příloha č.4 (sdělení SÚS PK k převodu pozemků)
Příloha č.5 (záborový elaborát-grafická část)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP ze dne 12. 4. 2016)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 483/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:273 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX