Bod č.31.:

OSS/2 - Individuální žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu OSS MMP.

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost pobočného spolku SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň.)
Příloha č.2 (Smlouva o poskytnutí dotace 2016/00706)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:253 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX