Bod č.68.:

PROP/6 - Konečné vypořádání pozemků dotčených výstavbou „3. fáze / bytové domy“ v k. ú. Valcha, v lokalitě „Nová Valcha“, formou prodeje

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (sitace - vyznačení předmětu prodeje)
Příloha č.3 (historie dané kauzy)
Příloha č.4 (stanovisko ORP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (majetek města)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 470/2016)
Předloženo na stůl (nový krycí list)
Předloženo na stůl č.1 (příloha č. 11 k novému krycímu listu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:288 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX