Bod č.73.:

PROP/11 - Prodej pozemků p. č. st. 1170, p. č. 532/2, p. č. 532/3 a částí pozemků p. č. 531/5, p. č. 532/5, vše v k. ú. Chotěšov

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (aktuální stanovisko ORP)
Příloha č.3 (stanovisko obce)
Příloha č.4 (usn. RMP č. 1026/2014)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (geometrický plán - původní)
Příloha č.9 (geometrický plán - nový)
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (doporučení KNM) (*)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 475/2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:293 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX