Bod č.76.:

PROP/15 - Změna termínu dokončení stavby: „Polyfunkční dům Pod Mikulkou II Plzeň, Bolevec, Lidická“ a dalších ujednání

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (stanoviska ORP )
Příloha č.3 (stanovisko MO P1)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (situace )
Příloha č.9 (majetek města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:296 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX