Bod č.11.:

KŘTÚ/1 - Zapojení ÚKRMP do projektu Přeshraniční spolupráce v oblasti využívání kulturního dědictví jako nástroje ekonomického růstu v rámci programu Nadnárodní spolupráce Central Europe

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:234 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX